- ขนาดบูชา
- หลวงปู่ทวด เนื้อว่าน ปี 36
- หลวงปู่ทวด เนื้อว่าน ปี 39
- หลวงปู่ทวด เนื้อว่าน ศูนย์ศิลปาชีพ
- มหาภูษิตสร้างถวาย ปี 2547
- พระนิรันตรายให้โชค ปี 2551
- รุ่นต่อมหางคล ปี 2552
- พิมพ์จัมโบ้ รุ่นฟ้าลั่น ปี 2552
- เสาร์ห้า ๒๕๕๓

หลวงปู่ทวด เนื้อว่าน ปี 39
ไตรมาส ปี 39
 
 
ชุดเนื้อว่านเงินล้าน ปี 39